Facturen

Maak eenvoudig een factuur op, al dan niet met het nodige btw-attest.  Je maakt snel een factuur van een goedgekeurde offerte of groepeert werkbonnen tot een factuur.  U kan uw facturen exporteren naar excel om er eventuele analyse op te doen.  Facturen worden automatisch genummerd en u kan klanten en artikels selecteren uit de respectievelijke beheren.  Factureren in een klik dus!

Heeft u een vraag?